Programa “Ruptura de Parella, non de Familia”

- programa gratuíto -

O Programa “Ruptura de Parella, non de Familia” está dirixido a tódolos membros da familia, especialmente a pais e nais e a fillos e fillas. A través de sesións de carácter individual e nalgúns casos grupais, sempre en función das necesidades e os intereses das familias, búscase axudar a superar a situación de ruptura da maneira máis beneficiosa, reducindo o impacto negativo en menores e adultos.

Este programa será gratuíto durante o ano 2020 grazas á subvención (12.789,21€ para o 2020, 34.524,41€ para o 2019) recibida  dende a Consellería de Política Social da Xunta de Galicia con cargo ao 0,7% do IRPF.

− Axuda ás persoa adultas  a entender os cambios que a ruptura de parella produce, así como a afrontalos eficazmente a través da aprendizaxe de habilidades e estratexias concretas.

− Sensibiliza a pais e nais sobre os  beneficios que supón para os seus fillos e fillas a colaboración parental, así como sobre as consecuencias negativas  derivadas dunha relación interparental conflitiva.

− Explica as vantaxes que a MEDIACIÓN FAMILIAR pode ofrecerlles para lograr o benestar deles e dos seus fillos e fillas.

 

A FILLOS E FILLAS:

− Axúdalles a entender e a expresar as dúbidas e sentimentos que presentan sobre o proceso de separación.

− Axúdalles a afrontar os problemas relacionados coa ruptura da parella dos seus pais e nais.

− Increméntalles a autoestima e a intelixencia emocional, as estratexias de afrontamento que lles permitan adaptarse á nova situación familiar.