Programa de Coordinación de Parentalidade

O programa de Coordinación de Parentalidade axuda a pais e nais cando teñen  dificultades para desenvolver o seu plan de parentalidade. Tamén, cando un ou ambos proxenitores teñan unha problemática que poida poñer en risco aos seus fillos e fillas, e que requira unha supervisión ou intervención especializada.