Contacta

Pregunta de seguridade

Atención ao público

Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Rúa Manuel María, 6 (Salgueiriños)
15705 Santiago de Compostela

HORARIOS

Contacto telefónico previo para comprobar dispoñibilidade:
De luns a venres: 17:00-19:00h
Tfno. 619 707 286