Contacta

Pregunta de seguridade

Lugares de atención e localización das actividades principais

Unidade de Psicoloxía Forense, Facultade de Psicoloxía da USC (Módulo F).
Rúa Xosé María Suárez Núñez. Campus Vida
15782 Santiago de Compostela

HORARIOS

De luns a venres:
9:00-14:00 horas
Martes e xoves:
16:00-20:00 horas

Ubicación do módulo F da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago