Apoio familiar na ruptura da parella

- servizo público e gratuíto -

SITIO WEB AÍNDA EN PREPARACIÓN
(informacións non definitivas)

Asociación Galega de Pais e Nais Separados (logotipo)O SAFIM é un servizo especializado de apoio familiar, de carácter integral e multidisciplinar, que ten o obxectivo de axudar ás familias para que a ruptura de parella non teña consecuencias negativas para os adultos e menores, así como promover unha coparentalidade positiva.

Trátase de un servizo público e gratuíto, organizado pola Asociación Galega de Pais e Nais Separados en colaboración coa Unidade de Psicoloxía Forense da USC, financiado pola Consellería de Política Social da Xunta de Galicia con cargo ao 0,7% do IRPF, como se explica no apartado "Quen somos".

Servizos do SAFIM

Programa “Ruptura de Parella, non de Familia”

RuturaParellaNonFamiliar_azul.png

Esta dirixido a tódolos membros da familia, especialmente a pais e nais e a fillos e fillas. A través de sesións de carácter individual e nalgúns casos grupais, sempre en función das necesidades e os intereses das familias, buscase axudar a superar a situación de ruptura da maneira máis beneficiosa, reducindo o impacto negativo en menores e adultos.

Programa de Mediación Familiar

Mediación.jpg

Permite as familias xestionar os conflitos e controversias de xeito amigable, decidindo conxuntamente aquelo que é mellor para todas as persoas implicadas. Posibilita aos proxenitores/as centrarse nas necesidades e benestar dos seus fillos e fillas, e seguir mantendo unha relación de coparentalidade positiva, evitando que a ruptura cause estragos nos seus fillos e fillas.

Programa de Coordinación de Parentalidade

ParentalidadePositiva_cores.png

Axuda a pais e nais cando teñen dificultades para desenvolver o seu plan de parentalidade. Tamén, cando un ou ambos proxenitores teñan unha problemática que poida poñer en risco aos seus fillos e fillas, e que requira unha supervisión ou intervención especializada.

 

Lugares de atención e localización das actividades principais

Unidade de Psicoloxía Forense, Facultade de Psicoloxía da USC (Módulo F).
Rúa Xosé María Suárez Núñez. Campus Vida
15782 Santiago de Compostela

HORARIOS

De luns a venres:
9:00-14:00 horas
Martes e xoves:
16:00-20:00 horas

Ubicación do módulo F da Facultade de Psicoloxía da Universidade de Santiago

Contacto

Pregunta de seguridade