Apoio integral nas crises das relacións familiares

- información de servizo público -

Asociación Galega de Pais e Nais Separados (logotipo)O SAFIM é actualmente un servizo especializado en apoio familiar, de carácter integral e multidisciplinar, que ten o obxectivo principal de axudar ás familias para que os problemas ou a ruptura de parella non teñan consecuencias negativas sobre os menores e os propios adultos, ao tempo que intenta promover unha coparentalidade positiva; pero que presta apoio tamén aos adultos, incluída a familia extensa: avós, tíos, curmáns, as novas parellas, ...

Proporciona información orientada en función das necesidades. Está organizado pola Asociación Galega de Pais e Nais Separados  e recibe apoios de voluntarios e profesionais colaboradores, como se explica no apartado "Quen somos". 

Áreas do SAFIM

Parentalidade Positiva

gruponenosparentalidadepositiva.png

Orienta a ambos proxenitores a participar no desenvolvemento e benestar dos seus fillos e fillas en igualdade de condicións. Pai e Nai teñen igualdade de responsabilidade de cara aos seus fillos, debendo existir unha relación colaboradora, cooperativa e afastada do conflito,  que permita aos pais establecer acordos baseados no Interese Superior dos seus fillos.

Mediación Familiar

Mediación.jpg

Permite ás familias xestionar os conflitos e controversias de xeito amigable, decidindo conxuntamente aquelo que é mellor para todas as persoas implicadas. Posibilita aos proxenitores/as centrarse nas necesidades e benestar dos seus fillos e fillas, e seguir mantendo unha relación de coparentalidade positiva, evitando que a ruptura cause estragos nos seus fillos e fillas.

Coordinación de Parentalidade

ParentalidadePositiva_cores.png

 

Axuda a pais e nais cando teñen dificultades para desenvolver o seu plan de parentalidade. Tamén cando un ou ambos proxenitores teñan unha problemática que poida poñer en risco aos seus fillos e fillas, e que requira unha supervisión ou intervención especializada.

 

Atención ao público e actividades principais

Casa das Asociacións de Benestar Social (CABES)
Rúa Manuel María, 6 (Salgueiriños)
15705 Santiago de Compostela

HORARIOS

Contacto telefónico previo para comprobar dispoñibilidade:
De luns a venres: 17:00-19:00h
Tfno. 619 707 286

Información sobre Parentalidade Positiva e "Ruptura de Parella, non de Familia"

Unidade de Psicoloxía Forense, Facultade de Psicoloxía da USC (Módulo F).
Rúa Xosé María Suárez Núñez. Campus Vida
15782 Santiago de Compostela

HORARIOS

Atención telefónica: Tfno. 881 813 871
De luns a venres: 9:00-14:00h; 16:00-20:00h

Contacto

Pregunta de seguridade