Os técnicos

Ruptura de Parella, non de Familia

foto_conchi.jpg

 

Concepción Fernández Martínez é Licenciada en Psicoloxía, Máster en Psicoloxía Xurídico-Forense e Intervención Social, colexiada nº G-4778 do C.O.Psicoloxía de Galicia, Mediadora inscrita no Rexistro de Mediadores do Ministerio de Xustiza. Actualmente é membro da Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Tlf. 622 939 292

 

 

Raquel.jpg

 

Colaboradora

Raquel Gallego González é doutora en Psicoloxía e mediadora familiar, colexiada G-5391 do C.O. Psicoloxía de Galicia, Mediadora inscrita no Rexistro de Mediadores de Galicia. Desenvolve a súa actividade profesional no ámbito familiar, realizando labores de intervención e investigación

 

 

Maruxa.jpg

 

Colaboradora

Maruxa Fernández Hermelo é Licenciada en Psicoloxía; Máster en Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, Xurídico-Forense e Intervención Social, especializada en psicoloxía educativa. Colexiada nº G-5985 do C.O. Psicoloxía de Galicia.

 

 

Mediación Familiar

 

Blanca.jpg

 

Blanca Otero Otero é Mediadora e Avogada, colexiada nº 2719 do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo. Realizou labor nos Centros de Apoio ás Familias do Concello de Madrid, Xulgados de Familia e P.E.F. da Comunidade de Madrid.  Mediadora Familiar Intraxudicial dos Xulgados de Familia de Vigo durante seis anos. Inscrita no Rexistro de Mediadores de Galicia e no Rexistro de Mediadores DGRN- Mº de Xustiza.

 

 

Beatriz.jpg

 

Beatriz Piñeiro Oviedo é Licenciada en Dereito,  Mediadora e Coach. Colexiada nº 3066 do Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela e inscrita como Mediadora do Ministerio de Xustiza. A sua área de intervención céntrase principalmente nas familias.

Tlf. 633 576 186

 

 

 

 

Coordinación de Parentalidade

 

Nuria.png

 

Nuria González Lois é Psicóloga-Mediadora Familiar, colexiada nº G-01578 do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, cunha dilatada experiencia en temas de familia tanto no ámbeto extraxudicial como intraxudicial, asi como ampla formación en Coordinación de Parentalidade. Inscrita no Rexistro de Mediadores de Galicia e no Rexistro de Mediadores DGRN-Mº Xustiza.

Tlf. 633 055 281

Entidades colaboradoras

Asociación Galega de Pais e Nais Separados

MiguelinhoAGPNS.jpg

Promove e coordina

AGPNS é unha entidade asociativa de carácter non lucrativo e que ten como unha das súas finalidades a promoción e desenvolvemento de iniciativas de apoio e atención ás familias que afrontan a problemática da separación conxugal, especialmente na prevención das súas repercusión nos menores.

A AGPNS obtivo os recursos necesarios para esta inicitativa na convocatoria de subvencións correspondentes ao exercicio 2018 para Programas de interese xeral para fins de carácter social, subvencionados con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF, xestionada pola Consellería de Política Social

Así, a AGPNS e a USC consideran esencial  o establecemento de accións conxuntas que permitan realizar servizos de apoio familiar de carácter integrado e multidisciplinar -S.A.F.I.M.- nas situacións de crises familiares, e veñen colaborando na divulgación das accións que ambas as dúas realizan en mediación familiar e intervención coas familias, para a resolución da problemática derivada das rupturas de parella

Unidade de Psicoloxía Forense da USC

USC.png

Dirección técnica e apoio loxístico

Texto pendente de tradución

La Unidad de Psicología Forense de la Universidad de Santiago de Compostela fue creada por la Xunta de Facultade de Psicoloxía el 15 de Mayo de 2002, en el marco del acuerdo de la Xunta de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela, del 28 de Febrero de 2002. La Unidad de Psicología Forense está integrada en el Servicio de Psicología de la USC, el cual tiene como finalidad “promover la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en los ámbitos aplicados de la Psicología, ofreciendo en su caso a la comunidad universitaria y a la sociedad una atención especializada de calidad” (art.1. del Reglamento del Servicio de Psicología).

USC é unha entidade de Dereito Público que desenvolve actividades de Formación, Investigación y Desenvolvemento Científico y Tecnolóxico, interesada en colaborar cos sectores socio-económicos e as institucións públicas para asegurar un dos fins da formación e da investigación, que é a valorización e a transferencia do coñecemento o servizo da cultura e da sociedade.

Grupo de investigación en Psicoloxía Xurídica PS1 da UVigo

UVigo.png

Dirección técnica

GRUPO PS1. PSICOLOXÍA XURÍDICA

Texto pendente de tradución

Líneas de Investigación

  1. Psicología del Testimonio
  2. Evaluación psicológica-forense
  3. Comportamiento antisocial y delictivo en menores
  4. Tratamiento reeducativo de penados
  5. Programas de intervención con familias en proceso de separación y divorcio
  6. Mediación Familiar
  7. Formación de juicios y toma de decisiones legales
  8. Evolución de programas

Consellería de Política Social, Xunta de Galicia

Actividade financiada pola  Consellería de Política Social, Xunta de Galicia 

Programas de interese xeral para fins de carácter social, subvencionados con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF, xestionada pola Consellería de Política Social