Os técnicos e voluntarios

Ruptura de Parella, non de Familia

Tlf. 622 939 292

BárbaraCastro.jpg

 

Voluntaria

Bárbara Castro Rubio é Licenciada en Psicoloxía; Máster en Psicoloxía do Traballo e das Organizacións, Xurídico-Forense e Intervención Social, especializada en Psicoloxía Xurídico-Forense. Colexiada nº G-6101 do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

 

 

AinhoaCarmona.jpg

 

Voluntaria

Ainhoa Carmona Casas é graduada en Psicoloxía pola Universidade de Zaragoza; Máster en Psicoloxía do Traballo e as Organizacións e Psicoloxía Xurídica e Forense pola Universidade de Santiago de Compostela.

 

 

 

Maruxa.jpg

 

Colaboradora

Maruxa Fernández Hermelo é Licenciada en Psicoloxía; Máster en Psicoloxía do Traballo e as Organizacións, Xurídico-Forense e Intervención Social, especializada en psicoloxía educativa. Colexiada nº G-5985 do C.O. Psicoloxía de Galicia.

 

 

 

Mediación Familiar

 

Blanca.jpg

 

Blanca Otero Otero é Mediadora e Avogada, colexiada nº 2719 do Ilustre Colexio de Avogados de Vigo. Realizou labor nos Centros de Apoio ás Familias do Concello de Madrid, Xulgados de Familia e P.E.F. da Comunidade de Madrid.  Mediadora Familiar Intraxudicial dos Xulgados de Familia de Vigo durante seis anos. Inscrita no Rexistro de Mediadores de Galicia e no Rexistro de Mediadores DGRN- Mº de Xustiza.

Tlf. 622 939 292

 

 

Beatriz.jpg

 

Beatriz Piñeiro Oviedo é Licenciada en Dereito,  Mediadora e Coach. Colexiada nº 3066 do Ilustre Colexio de Abogados de Santiago de Compostela e inscrita como Mediadora do Ministerio de Xustiza. A sua área de intervención céntrase principalmente nas familias.

Tlf. 609 243 513

 

 

 

 

Coordinación de Parentalidade

 

Nuria.png

 

Nuria González Lois é Psicóloga-Mediadora Familiar, colexiada nº G-01578 do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, cunha dilatada experiencia en temas de familia tanto no ámbeto extraxudicial como intraxudicial, asi como ampla formación en Coordinación de Parentalidade. Inscrita no Rexistro de Mediadores de Galicia e no Rexistro de Mediadores DGRN-Mº Xustiza.

Tlf. 622 939 292

Responsable do proxecto

Asociación Galega de Pais e Nais Separados

AGPNS é unha entidade asociativa de carácter non lucrativo que ten como unha das súas finalidades a promoción e desenvolvemento de iniciativas de apoio e atención ás familias que afrontan a problemática da separación conxugal, especialmente na prevención das súas repercusión sobre os menores.

Como responsable da iniciativa e da súa xestión, a AGPNS promove e coordina o desenvolvemento dos programas que integran o SAFIM.

Xunto coa atención das necesidades das familias como propósito principal, asume o compromiso de avaliación e mellora continua por medio da actividade investigadora que realizan as universidade galegas.

A AGPNS  obtivo os recursos necesarios para comezar esta iniciativa na convocatoria de subvencións correspondentes aos exercicios 2018 e 2019 para Programas de interese xeral para fins de carácter social, subvencionados con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF, xestionada pola Consellería de Política Social. 

De maneira parcial en 2020 e integramente en 2021, a actividade mantense actualmente con recursos propios da AGPNS e a colaboración de profesionais, voluntarios e os propios usuarios.

Colaboracións durante o ano 2019

Convenio de colaboración durante o ano 2019 coa Universidade de Santiago de Compostela para actividades de investigación

(A Universidade de Santiago de Compostela non acordou a prórroga deste convenio despois do 31/12/2019)

 

A Asociación Galega de Pais e Nais Separados e a Universidade de Santiago de Compostela consideran esencial  o establecemento de accións conxuntas que permitan investigar sobre as variables, factores e recursos existentes para a resolución da problemática derivada das rupturas de parella, valorando os beneficios do uso de métodos alternativos ao proceso xudicial. 

 

Se ben a responsabilidade das actuacións é exclusiva da AGPNS, o Convenio de Colaboración contempla a participación dos investigadores da Unidade de Psicoloxía Forense e colaboradores da Universidade de Vigo para realizar o aval empírico das técnicas empregadas e desenvolver a investigación Proxecto Impacto da Ruptura de parella dos proxenitores no estado de saúde (físico e mental) dos fillos e fillas (ver texto íntegro do Convenio).

Unidade de Psicoloxía Forense da USC

 

Texto pendente de tradución

La Unidad de Psicología Forense de la Universidad de Santiago de Compostela fue creada por la Xunta de Facultade de Psicoloxía el 15 de Mayo de 2002, en el marco del acuerdo de la Xunta de Goberno de la Universidad de Santiago de Compostela, del 28 de Febrero de 2002. La Unidad de Psicología Forense está integrada en el Servicio de Psicología de la USC, el cual tiene como finalidad “promover la formación, la investigación y la transferencia de conocimiento en los ámbitos aplicados de la Psicología, ofreciendo en su caso a la comunidad universitaria y a la sociedad una atención especializada de calidad” (art.1. del Reglamento del Servicio de Psicología).

USC é unha entidade de Dereito Público que desenvolve actividades de Formación, Investigación y Desenvolvemento Científico y Tecnolóxico, interesada en colaborar cos sectores socio-económicos e as institucións públicas para asegurar un dos fins da formación e da investigación, que é a valorización e a transferencia do coñecemento o servizo da cultura e da sociedade.

Grupo de investigación en Psicoloxía Xurídica PS1 da UVigo

 

Texto pendente de tradución

Líneas de Investigación

  1. Psicología del Testimonio
  2. Evaluación psicológica-forense
  3. Comportamiento antisocial y delictivo en menores
  4. Tratamiento reeducativo de penados
  5. Programas de intervención con familias en proceso de separación y divorcio
  6. Mediación Familiar
  7. Formación de juicios y toma de decisiones legales
  8. Evolución de programas

Consellería de Política Social, Xunta de Galicia

Actividade parcialmente financiada durante os anos 2019 e 2020 pola  Consellería de Política Social, Xunta de Galicia 

 

Programas de interese xeral para fins de carácter social, subvencionados con cargo á asignación tributaria do 0,7% do IRPF, xestionada pola Consellería de Política Social

 

 + información Convocatoria 0,7 IRPF 2018